+45 70 234 811 mail@frigortek.dk

FRIGOR-THERM JORDVARME

FRIGOR-THERM EKO-TEK varmepumper er designet til optimal udnyttelse af jordens resurser. Jordvarme er en meget stabil energikilde hvor genvindingen sker ved en konstant temperatur året rundt. Anlægget kan enten genvinde fra et system af plastrør der er nedgravet i jorden eller fra GEOHEAT systemet, der er boringer der går dybt i jorde og dermed ikke kræver større opgravningsarbejde. FRIGOR-THERM EKO-TEK inverter systemerne spænder fra 5 – 165 kW* som standard løsninger. Alle vore FRIGOR-THERM anlæg leveres med vores unikke EKO-TEK varmeveksler system samt INVERTER styret semihermetisk kompressor for optimal driftstilpasning og indsats område. Vores EKO-TEK varmeveksler system sikrer optimeret varmvands produktion uden forringelse af virkningsgraden på anlægget, hvilket medvirker til anlæggenes høje virkningsgrader.

Funktion :

  • Brine ( vand/IPA sprit el. Vand/Glycol) cirkuleres i jordslangerne eller i GEOHEAT rørene for optagelse af varmen fra jorden.
  • Brinen ledes gennem en varmeveksler hvor den afgiver varmen til EKO-TEK fordamperens kølemedie i varmepumpen.
  • Kølemediet komprimeres af kompressoren og ledes gennem EKO-TEK kondensator varmeveksleren hvor varmen fra kølemediet afgives brugsvandet samt til vandet i radiatorer eller gulvvarme.

FRIGOR-THERM anlæggene kan leveres i special versioner beregnet for fremløbstemperatur på op til +80 °C

* Temperatur ( 0–3°C ) / ( +30-+35°C)