+45 70 234 811 mail@frigortek.dk

VARMEPUMPER

Varmepumper er den mest effektive og CO2 besparende energikilde til opvarmning af boliger og erhvervslokaler, inden for brugbar og kendt teknologi. Varmepumpen fungerer ved udnyttelse af vedvarende energiressourcer, så som solenergi, varmen i jorden, varmen i udeluft og f.eks spildvarme fra produktion og varmtvandsafløb, mulighederne er utallige… FRIGORTEK Cooling Systems forhandler og producerer flere typer varmepumper til brug i bolig og erhverv, lige fra de mindste luft-luft systemer til store løsninger til opvarmning af kontor bygniger og hoteller. Vi udarbejder gerne et uforbindende tilbud på det optimale systen tilpasset ethvert behov. FRIGORTEK Cooling Systems leverer varmepumper til :

  • Boliger.
  • Kontorer.
  • Erhvervslokaler.
  • Ventilationssystemer.
  • Hoteller.
  • Kraftværker & energiforsyning.
  • Landbrug

Energi eksempel : Hus på ca. 200 m2 Varmebehov ca. :  10 kW Genvindings rescource ( luft, jord, sol eller vand ) tilføres varmepumpen i beregnet behov   7,5 kW Tilført energi ( strømforbrug til kompressor )  2,5 kW Afgivet energi til opvarming  10 kW Effekt faktoren COP = 10 kW / 2,5 kW = 4  Hvilket betyder at for hver krones energi forbrug afleverer varmepumpen tilsvarende 4 kroner. Effekt faktoren varierer efter den energikilde man genvinder fra, og de temperaturer hvor varmepunpen skal afgive varmen.