+45 70 234 811 mail@frigortek.dk

AQUA CULTURE

FRIGORTEK Cooling Systems producerer special anlæg til Aquakultur Branchen. Vores FRIGOR-THERM AQUA-TITAN serie er special designede køleanlæg og varmepumper udviklet til at imødekomme de kapacitets og temperatur krav der stilles fra moderne recirkulations anlæg og flow through systemer.

Anlæggene leveres med Titanium varmevekslere på både process og indvindings siden, der opfylder selv de strengeste materiale krav. FRIGOR-THERM AQUA-TITAN køleanlæg og varmepumper er alle designede med henblik på bedst mulige virknings grad således energi forbrug til køling og opvarming minimeres.

FRIGOR-THERM AQUA-TITAN varmepumper kan anvendes ved indvindings temperaturer ned til + 3°C hvilket muliggør drift i selv de nordligste ( sydligste ) breddegrader. FRIGOR-THERM AQUA-TITAN anlægs serierne spænder kapacitets mæssigt fra 35-825 kW for enkelt anlæg. For optimal kapacitets tilpasning leveres FRIGOR-THERM AQUA-TITAN anlæggene som både trin styret men også som frekvens styrede, hvilket muliggør præcis temperatur tilpasning på alle anlægstyper.