+45 70 234 811 mail@frigortek.dk

VACC-TEK

FRIGORTEK VACC-TEK systemet er designet til brug i forbindelse med vacuum systemer for lagring af primært løg og kartofler. VACC-TEK Systemet er baseret på vores Crop-Line serie og tilpasset brugen i vacuum lagrings systemer.

Ved brug af VACC-TEK units opnås den ultimativt bedste kombination af moderne affugtnings teknologi, høj effektiv varmepumpe teknologi, effektiv og skånsom køling samt kontrolleret flow af udeluft for tørring og frikøling til hhv. tørring, opvarmning, nedkøling og langtidslagring af løg og kartofler ved de rette temperaturer og fugtighed.

Løg lagring. : VACC-TEK systemet integrerer hele 7 anlægs stadier.

1: Tørring : Affugtnings anlæg, hvor overskudsvarmen bruges til opvarmning af luften i lageret.

2: Tørring med udeluft : Såfremt udeluften er varmere end lager temperaturen og tørrer end luften i lageret benytter VACC-TEK anlægget automatisk udeluften til tørring hvilket sparer energi.

3: Varmepumpe tørring : VACC-TEK anlægget kan anvendes til tørring hvor ca. ½-delen af luftstrømmen kører igennem varmepumpe fladen og den øvrige ½-del fornyes af frisk udeluft.

4: Opvarmning : Anlægget fungerer som varmepumpe anlæg til efteropvarmning af løglageret til bekæmpelse af svampesygdomme.

5: Frikøling : VACC-TEK anlægget udnytter efter endt tørring og opvarmning udeluft til nedkøling af løgene, hvilket igen sparer energi til nedkølingen.

6: Køling : For opnåelse af den ønskede rum og produkt temperatur anvender VACC-TEK anlægget den indbyggede kølefunktion der sikrer optimale lagerforhold ved langtidslagring.  Anlægget er designet med Delta 8 Teknologi der sikrer den korrekte luftfugtighed og dermed ikke lave unødig tørring af løgene.

7: Efter tørring ( Post Cool Drying ) : Skulle det vise sig at løgne i lageret ikke er tørret tilstrækkeligt, har VACC-TEK anlæggene en indbygget efter tørrings funktion der sikrer at løgene i lageret altid er lagret under de mest optimale forhold, funktionen sikrer at løgene i lageret kan tørres, selv ved opnået lagertemperatur.

VACC-TEK systemet reducerer energiforbruget til tørring af løg med ca. 75-85 % sammenlignet med traditionelle systemer, da ingen energi går tabt ved tørrings og opvarmningsprocessen. Til svampe bekæmpelse i løglagre opvarmer VACC-TEK lageret ved automatisk at omdanne kølesystemet til en høj effektiv varmepumpe. For mere information og beskrivelse af anlægget, kontakt FRIGORTEK Cooling Systems eller en af vore forhandlere.

2017 -Udnyt Energi spare puljerne med mulighed for tilskud til vedvarende energi ved skift fra Olie eller Gas fyrede anlæg til FRIGORTEK VACC-TEK Systemer.