+45 70 234 811 mail@frigortek.dk

Overvejelser & grundlag

Det er meget vigtigt at gøre sig grundige overvejelser, før man investerer i et nyt køleanlæg. Anlægget skal dimensioneres korrekt. Derfor gælder det om at tænke fremad og vurdere behovet for kapacitet – ikke kun i den aktuelle situation men også langsigtet. Her er nogle gode råd om, hvad der bør indgå i overvejelser:

 • Lagringsbehov – Produkt – Mængde – Temperaturkrav – Fugtighedskrav
  • Lagringsmetode – Løslager – Kasser – Færdigemballerede produkter
   • Bygningsforhold – Størrelse – Isoleringskrav – Brandkrav – Ventilationsbehov – Logistik ved af – og pålæsningforhold
   • Energiforhold – Kapacitet – Aktuelt kølebehov – Energibehov – Beregning af energiforbrug – Forsyning – Varmegenvinding
   • Kølemidler, afgift fri HFO1234ze eller HFC med høj afgift ?

Ud fra disse fakta designer og beregner FRIGORTEK Cooling Systems det optimale køleanlæg, der opfylder de krav som professionelle brugere stiller. Det gælder både for produktlagring og energioptimering. Vore køleanlæg bygger på nogle af markedets bedste komponenter og produkter. Det er med til at garantere driftssikkerhed og lang levetid. Vi vælger kun leverandører, som producerer kvalitet og gennemprøvede komponenter.