+45 70 234 811 mail@frigortek.dk

Energi

Energibesparelse og reduktionen af udledning af drivhus gasser bliver en af de vigtigste faktorer for fremtidens køle & varme systemer.

Hos FRIGORTEK Cooling Systems er det naturligt at kunne tilbyde energi optimerede løsninger på ethvert køle / varmebehov.

Ligeledes tilbyder vi varmegenvindingsløsninger til optimering af alle typer anlæg, hvilket i mange tilfælde kan gøre butikker og industri energi neutrale.

Vi har som de første på markedet lanceret kompakt køleunits til industri og landbrug hvor anlægget er baseret på HFC frit kølemiddel. Anlæggene er designet med CO2 eller det nye ultra lave GWP kølemiddel R 1234ze  som kølemiddel og spænder i hele temperatur området fra -30 fryseanlæg til +70 °C varmepumpeanlæg.


Frigortek Combi-Vent systemet med trans kritisk CO2
kølesystem opnåede at blive *** stjernet nyhed på Agromek 07.

Når du vælger et køleanlæg fra FRIGORTEK Cooling Systems kan du være sikker på at vi altid leverer den mest optimale energimæssige løsning tilpasset det aktuelle kølebehov.

En korrekt energi beregning tager udgangspunkt i følgende punkter :

Valg af korrekte drifts konditioner
Valg af kvalitets kompressor & komponenter
Valg af korrekt fordamper med lavt Δ T
Valg af kondensator med fornuftigt Δ T til omgivelses temperaturen
Valg af korrekt kapacitetskontrol af anlægget
Vurdering af mulighed for varmegenvinding
Ved en gennemgang af alle disse punkter opnås det til enhver tid bedste energimæssige resultat der sikrer lang levetid og lavest mulige energiforbrug.
( Δ T = forskellen mellem omgivelses temperatur og medietemperatur i anlægget )

NYHED :

Siden vi lancerede vores Crop-Line serie og siden hen vores Combi-Vent serie, har vi altid været førende på markedet, fra dag et har vi fastholdt vore principper omkring anlægs design med lavt Δ T.

Som udgangspunkt tilbydes anlæg med Δ T 4 for eftertiden kaldet Delta4.

Fra 2011 tilbyder vi vores anlæg med et Δ T på kun 2 grader, kaldet Delta2, dette er banebrydende teknologi inden for lagring af afgrøder.

Δ 2 teknologien gør det muligt at langtidslagre uden produkt tab !!!

Kontakt os for nærmere information, vi glæder os til at præsenterer nyheden.Low Energy consumption and reduction of greenhouse gases is one of the key factors for future cooling & heating systems.